Stichting Schaakschool Indische Buurt

De Stichting Schaakschool Indische Buurt heeft haar wortels in een bewonersinitiatief van 2007 van Mustapha Eljarmouni die sinds vele jaren woonachtig is in Amsterdam Oost. In 2007 is hij gestart met het geven van schaaklessen. Dit bewonersinitiatief is in de loop der jaren uitgegroeid tot een jongvolwassen buurtgerichte organisatie met een diversiteit aan activiteiten en projecten, die zich richt op alle buurtbewoners, in alle leeftijdscategorieën. Een deel van de activiteiten vindt inmiddels ook elders in Amsterdam plaats.
Wij staan open voor de behoeften van alle bewoners en ontwikkelen en organiseren op basis hiervan activiteiten en projecten voor alle bewoners.
Wij spelen actief in op veranderingen in de buurt en delen onze kennis hieromtrent met andere organisaties. Wij staan bij het ontwikkelen en organiseren van activiteiten open voor samenwerking, uitwisseling en delen van kennis met anderen.
Wij geloven in de kracht van ieder individu om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en bieden een handreiking daar waar het benutten van de eigen kracht door allerlei factoren gehinderd wordt. Een niet onaanzienlijk deel van de bevolking in Amsterdam, in het bijzonder in Oost staat immers op achterstand; deze kan betrekking hebben op leven, leren, bewegen en zorgen. Onze aandacht richt zich echter niet alleen op het hoofd bieden aan problemen, maar ook op het creëren van het aangename in buurten.