Steun ons

De Stichting Schaakschool Indische Buurt is een ANBI erkende organisatie en gevestigd in de Batjanzaal aan de Batjanstraat 68 in de Amsterdamse Indische Buurt.
Dit is een voormalige Vogelaarwijk of krachtwijk. Veel bewoners staan op achterstand, met name op het gebied van minder financiële draagkracht hebben, taalachterstanden, sociale achterstanden en soms sociaal isolement.

Vanuit de Batjanzaal verzorgt de Schaakschool diverse maatschappelijke en culturele activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen.
Een belangrijke doelstelling van de Schaakschool is het bevorderen van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Wij hopen en verwachten hierdoor een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de ontwikkeling van de Indische buurt.

Voor kinderen zijn er bijvoorbeeld naschoolse en buitenschoolse schaaklessen, creatieve activiteiten, schaaktoernooien en vakantiekampen. Op ongeveer 15 scholen in Amsterdam worden ook schaaklessen op de school zelf verzorgd.
Voor volwassenen zijn er schaaklessen, schaaktoernooien, maatschappelijke en culturele activiteiten. Voorbeelden zijn cursussen, bijeenkomsten, film, muziek, filosofie en podiumactiviteiten.
Voor een indruk: zie ook batjanzaal.nl.

In de Batjanzaal is een moderne keuken aanwezig en begin 2020 wordt er zeer modern digitaal licht en geluid geïnstalleerd. Wij hopen en verwachten dat dit extra kan bijdragen aan de buurtfunctie.

De Stichting Schaakschool Indische Buurt heeft haar wortels in een bewonersinitiatief van 2007 van Mustapha el Jarmouni die sinds vele jaren woonachtig is in Amsterdam Oost. In 2007 is hij gestart met het geven van schaaklessen. Dit
bewonersinitiatief is in de loop der jaren uitgegroeid tot een jongvolwassen buurtgerichte organisatie met een diversiteit aan activiteiten en projecten, die zich richt op alle buurtbewoners, in alle leeftijdscategorieën. Een deel van de activiteiten
vindt inmiddels ook elders in Amsterdam plaats.

Wij stellen het zeer op prijs als u de Stichting Schaakschool Indische Buurt zou willen ondersteunen en dit alles mede mogelijk te maken met een donatie of op welke andere manier ook.
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers.

Het is mogelijk de Stichting Schaakschool Indische Buurt langdurig te ondersteunen.
Dit geeft ons extra zekerheid over onze inkomsten.
Periodieke overschrijvingen zijn mogelijk vanaf elke bankrekening en het is eenvoudig zelf te regelen. Deze zijn ook makkelijk te stoppen op elk moment.

Periodieke donaties kunnen worden overgeschreven naar ING bankrekening: IBAN: NL80 INGB 0005 2787 75, ten name van Schaakschool Indische Buurt onder vermelding van: “Periodieke donatie Schaakschool Batjanzaal”. (BIC code voor betaling
vanuit het buitenland: INGBNL2A )

Hoewel het niet noodzakelijk is, zijn wij zeer blij te worden geïnformeerd over uw intentie om de Schaakschool en Batjanzaal te ondersteunen met een periodieke donatie. Door ontvangst van uw naam en emailadres is het mogelijk voor ons om
u te informeren, als donateur, over belangrijke activiteiten. Deel alstublieft uw contactgegevens via schaakschool.ib@gmail.com.

Bij voorbaat dank namens de Stichting Schaakschool Indische Buurt !

Belangrijke informatie

Fiscale naam:
Stichting Schaakschool Indische Buurt

Fiscaal nummer (RSIN):
851258281

KvK-nummer
KvK-nummer: 54322243

Bankrekeningnummer
IBAN: NL80 INGB 0005 2787 75
BIC: INGBNL2A

Adres:
Batjanstraat 68, 1094 RC Amsterdam

Geen API-key ingesteld
Belangrijke informatie

Fiscale naam:
Stichting Schaakschool Indische BuurtFiscaal nummer (RSIN):
851258281KvK-nummer
KvK-nummer: 54322243Bankrekeningnummer
IBAN: NL80 INGB 0005 2787 75
BIC: INGBNL2A

Adres:
Batjanstraat 68, 1094 RC Amsterdam

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de
Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen.

Stichting Schaakschool Indische Buurt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen.
Hierdoor kunt u als donateur of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Ook hoeft de stichting geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.

Doneren met belastingvoordeel
Giften aan Schaakschool Indische Buurt mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er gelden verschillende voorwaarden voor volledig aftrekbare periodieke giften en beperkt
aftrekbare gewone giften.Volledig aftrekbare periodieke giften
Uw gift aan Stichting Schaakschool Indische Buurt kunt u volledig van uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:
● U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan Stichting Schaakschool Indische Buurt. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meerdere keren betaalt.
● U betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook.
● U hebt vastgelegd wanneer de gift stopt, bijvoorbeeld na vijf jaar of als u overlijdt.
● De gift is vastgelegd in een overeenkomst die u met Stichting Schaakschool Indische Buurt heeft gesloten. Het is ook mogelijk om de gift te laten vastleggen in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken.
● U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie en
een voorbeeld van een overeenkomst en een volmacht voor automatische incasso.

Beperkt aftrekbare gewone giften:
Uw gift aan Stichting Schaakschool Indische Buurt is een beperkt aftrekbare gewone gift als deze gift niet voldoet aan de voorwaarden van een volledig aftrekbare periodieke gift.
Beperkt aftrekbare gewone giften mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt wel een drempel en een maximum: het bedrag boven het drempelbedrag mag u aftrekken maar niet meer dan het maximumbedrag.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen (totaal van uw inkomsten in box 1,2 en 3), maar minimaal € 60,-.
Wanneer u een fiscale partner heeft dan telt u zowel de beperkt aftrekbare giften als de drempelinkomens van u en uw fiscale partner bij elkaar op.
Het maximaal aftrekbare bedrag is 10% van uw drempelinkomen.
Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie en
een rekenvoorbeeld.

Doneren door bedrijven
Giften aan Stichting Schaakschool Indische Buurt kunnen door bedrijven worden afgetrokken van de winst in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Stichting Schaakschool Indische Buurt opnemen in uw testament
Wilt u Stichting Schaakschool Indische Buurt opnemen in uw testament? Neem dan contact op met uw notaris. Wij hoeven geen belasting te betalen over uw schenking.

Persoonlijk contact
Heeft u vragen over donaties aan Stichting Schaakschool Indische Buurt of over het opnemen van de stichting in uw testament, dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze voorzitter voor advies of een persoonlijk
gesprek. Email: schaakschool.ib@gmail.com

Belangrijke informatie

Fiscale naam:
Stichting Schaakschool Indische Buurt

Fiscaal nummer (RSIN):
851258281

KvK-nummer
KvK-nummer: 54322243

Bankrekeningnummer
IBAN: NL80 INGB 0005 2787 75
BIC: INGBNL2A

Adres:
Batjanstraat 68, 1094 RC Amsterdam

Heeft u vragen over donaties aan Stichting Schaakschool Indische Buurt of over het opnemen van de stichting in uw testament, dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze voorzitter voor advies of een persoonlijk
gesprek. Email: schaakschool.ib@gmail.com