Vrijwilligers

De stichting Schaakschool/Batjanzaal is een vrijwilligersorganisatie. We zijn altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers. We erkennen dat deskundigheidsbevordering van belang is, wanneer er vanuit een bepaald pedagogisch gedachtegoed wordt gewerkt. We willen kinderen en jongeren, die onze activiteiten bijwonen, een veilige haven bieden. Sterker nog we moeten ze een veilige haven bieden, maar ook voor onze vrijwilligers is het van essentieel belang om binnen een duidelijk kader te kunnen opereren. Vrijwilliger worden bij activiteiten of voorstellingen in de Batjanzaal, neem dan contact op.