Verslag open lezing Fahm instituut (oftewel Fahm-ily Meet-Up) d.d. 17 mrt

Op 17 maart verzorgde het Fahm instituut een open lezing ofwel Fahm-ily Meet-Up in de Batjanzaal.

Dit is een inleiding op de cursus “Islamitisch Feminisme!?” op 31 maart, 7 april en 14 april.

Onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld feminisme, vrouwen in de koran, hedendaagse vrouwelijke denkers en moderne ontwikkelingen.

Het Fahm instituut is een kennis- en cultuurinstituut en wil de beschikbare kennis van de islam verbeteren en verdiepen door academische kennis toegankelijk te maken in lezingen, cursussen en publicaties.

Heel goed dat organisaties als Fahm inhoudelijk en toegankelijk ingaan op dit soort onderwerpen en het voor een groot publiek toegankelijk maken.
En het is druk. Deze onderwerpen leven en zijn belangrijk.
Een heel goede en gezellige middag !

Fahm instituut www.fahminstituut.nl/missie-en-doelen
Batjanzaal www.batjanzaal.nl/stichting-schaakschool-indische-buurt