VIJFDE FILOSOFIELEZING VAN ARABISCHE LENTE 1.0 NAAR ARABISCHE LENTE 2.0

Vanavond de vijfde van zeven vrijdagavonden in de filosofie lezingenreeks: Van Arabische lente 1.0 naar Arabische lente 2.0?
Spreker is Djûke Poppinga.
Rudi Kunzel zorgt voor een korte inleiding.
Het thema van de avond is “de culturele en literaire heropleving in Egypte in de 19e en 20ste eeuw (Nahda) en de Arabische roman”.
In de pré islamitische tijd was er mondelinge overlevering met poëzie en proza.
Vanaf 611 begint de islam met de openbaring van Mohammed.
Er was veel poëzie, proza en ook schaduwspel.
De heren Gibb en Landau vonden dat er tussen 1258 en 1800 weinig gebeurde in de Arabische literatuur.
In 1798 kwam Napoleon aan in Egypte met een proclamatie. Dit was tegen de Mamlukken weg voor de Ottomanen. Eigenlijk wilde hij de Engelsen dwars zitten. Uiteindelijk zonder succes.
De Nahda begon vanaf 1800, de Arabische Renaissance.
Muhammed Ali kwam namens de Ottomanen en wilde Egypte moderniseren met hervorming van leger en onderwijs.
Er kwam contact met Europa met ook de drukpers.
In 1835 kwam de school of translation.
Bij de vertaalbeweging strategische, technische, filosofische en literaire werken vertaald.
Er kwamen Syrisch Libanese intellectuelen naar Egypte.
Het Arabisch literaire erfgoed werd herontdekt.
En verder kwamen er bewerkingen met imita, korte verhalen en romans.
Taha Husayn was in de derde fase van de Nahda. Hij vond een Arabische roman pas goed als de Engelsen het goed vonden.
In 1913 was de roman Zaynab van Muhammed Husayn Haykal.
Vanaf 1930 gebeurt er veel zoals sociale en politieke verandering.
Na de tweede wereldoorlog was er nationalisme, secularisme en anti kolonialisme.
Nagib Mafuz schreef veel historische romans.
1967 was een kantelpunt met de nederlaag tegen Israël.
Er kwam desillusie en literaire experimenten.
Edward Said schreef Orientalism.
Alles zou op een mythe berusten.
Het einde van het realisme.
Na 1967 kwamen er nieuwe literaire vormen.
Bijvoorbeeld individualisme, een achronologische structuur, de actualiteit en populaire en klassieke Arabische narratieven.
De Arabische lente in 2010 heeft veel teweeg gebracht. Er kwam een nieuwe generatie.
Er is tegenwoordig ook veel interactie met uitgevers waarbij romans soms aangepast worden.
Bijvoorbeeld bij Hanaan al Sjaykh, Raja Alsanea (Girls of Riyadh), Ahmad Sadawi en Khaled Khalifa (In Praise of Hatred).
Over de lezingenreeks:
De Arabische wereld was al van ver voor het begin van onze jaartelling permanent in beweging. Grootmachten wisselden elkaar af. Soms langzaam, maar vaak ook in rap tempo. En met die machtswisselingen traden ook andere en nieuwe culturen naar voren. Grote godsdiensten ontstonden in het hart van de Arabische wereld. Zo hebben jodendom, christendom en islam hun stempel gedrukt op cultuur, filosofie en literatuur en het sociale leven. Al die omwentelingen, ook binnen de diverse stromingen, vormen een patroon van ‘beweging en tegenbeweging’.
Djûke Poppinga is literair vertaalster Arabisch en freelance redacteur/adviseur. Zij is sinds 2007 betrokken bij het Winternachten festival, eerst als programmamaker en daarna als adviseur Arabische literatuur.
Djûke Poppinga studeerde Arabische en Turkse taal-en letterkunde, verbleef een aantal jaren in de Arabische wereld en begon in de jaren ’80 met het vertalen van Arabische romans. Inmiddels heeft ze meer dan dertig titels uit het Arabisch vertaald, waaronder romans van de Egyptische Nobelprijswinnaar Nagieb Mahfoez, het oeuvre van de Libanese auteur Hanaan as-Sjaikh en werken van Hassan Blasim, Ghayath Almadhoun, Alaa Al Aswani en Khaled Khalifa. In 2005 ontving ze samen met Richard van Leeuwen de Fonds voor de Letteren Vertaalprijs ‘voor hun verdiensten voor de ontsluiting van de Arabische literatuur’. Poppinga doceert Arabische taal en literatuur aan de Universiteit van Amsterdam.
Deze lezingenreeks wordt georganiseerd door de Stichting Schaakschool Indische buurt in samenwerking met de Volksuniversiteit Amsterdam. Deze traditie is 8 jaar geleden bij de Stichting Schaakschool Indische buurt ontstaan. Sindsdien worden er film-, literatuur- en filosofieavonden georganiseerd.
De volgende lezingen zijn op de vrijdagen 21 april en 26 mei 2023
Locatie: Batjanzaal, Batjanstraat 68, 1094 RC Amsterdam-Oost
Aanvangstijd 19:30. Zaal open 19.00 uur.
Prijs: € 7,50 euro
Reserveren is mogelijk via info@batjanzaal.nl.