VIERDE FILOSOFIELEZING VAN ARABISCHE LENTE 1.0 NAAR ARABISCHE LENTE 2.0

Vanavond de vierde van zeven vrijdagavonden in de filosofie lezingenreeks: Van Arabische lente 1.0 naar Arabische lente 2.0?
Spreker is Herman Obdeijn.
Rudi kunzel zorgde voor een korte inleiding.
Het thema van de avond was “De opkomst en ondergang van de Marokkaanse dynastieën”.
Dit in de periode van het jaar 800 tot heden.
Belangrijke vragen hierbij.
Wat was de belangrijkste factor bij de verovering en het behouden van de macht?
En is de theorie van Ibn Khaldoen op de hele geschiedenis van Marokko toepasbaar?
De loop van de geschiedenis Marokko is bepaald door zijn strategische ligging tussen Zwart Afrika en Europa en aan de toegang tot de Middellandse Zee en het enorme achterland.
Tussen het jaar 800 en 1040 was in Marokko het tijdperk van de Idrissiden.
Ze ontleenden hun gezag aan afstamming van de profeet en maakten Marokko los van het gezag in Bagdad.
Daarna tussen 1040 en 1400 waren de Berber dynastieën.
In deze periode leefde ook Ibn Khaldoen.
Van 1400 tot 1640 was een overgangsperiode.
De Sahara handel naam af en er kwam meer invloed van buitenaf.
Marokko werd afgesloten met zijn havens van de rest van de wereldhandel.
Vanaf 1640 kwamen de Alawieten.
Ze pretenderen Chorfa te zijn, afstammeling van de profeet. Ze werden erkend als religieuze leiders en hadden wisselende macht. Deze macht bleef binnen de familie, maar niet noodzakelijk van vader op zoon, de Beya.
Vanaf 1912 was de tweede fase van de Alawietische sultans.
Tot 1956 was Marokko een Frans protectoraat en stond onder voogdij.
De sultan bleef het hoofd van de staat, maar de Fransen hadden veel te vertellen op de achtergrond.
Sultan Mohammed V heeft zich opgeworpen tot leider van het Marokkaanse onafhankelijkheidsstreven.
In 1956 werd Marokko onafhankelijk.
Mohammed V werd koning. Erfopvolging kwam van vader op zoon.
Na de dood van koning Hassan II in 1999 leek een nieuwe, aanvankelijk beloftevolle periode in te gaan onder de nieuwe koning Mohammed VI. Zijn macht en aanzien zijn echter nog altijd onweersproken, al wordt de bevolking mondiger.
Religieus prestige speelt nog steeds een rol.
De huidige koning probeert de diversiteit van Marokko te benadrukken. Berbers, Arabieren en joden.
Wel het idee als groepsgevoel. We zijn allemaal Marokkanen.
Over de lezingenreeks:
De Arabische wereld was al van ver voor het begin van onze jaartelling permanent in beweging. Grootmachten wisselden elkaar af. Soms langzaam, maar vaak ook in rap tempo. En met die machtswisselingen traden ook andere en nieuwe culturen naar voren. Grote godsdiensten ontstonden in het hart van de Arabische wereld. Zo hebben jodendom, christendom en islam hun stempel gedrukt op cultuur, filosofie en literatuur en het sociale leven. Al die omwentelingen, ook binnen de diverse stromingen, vormen een patroon van ‘beweging en tegenbeweging’.
Herman Obdeijn heeft gewoond en gewerkt in Marokko en Tunesië. Tot aan zijn pensionering heeft hij Gescheidenis van Noord Afrika en Migratie gedoceerd aan de Universiteit Leiden.
Herman Obdeijn heeft samen met Paolo de Mas het boek ‘Geschiedenis van Marokko’ geschreven.
De volgende lezingen zijn op de vrijdagen 17 maart, 21 april en 26 mei 2023
Locatie: Batjanzaal, Batjanstraat 68, 1094 RC Amsterdam-Oost
Aanvangstijd 19:30. Zaal open 19.00 uur.
Prijs: € 7,50 euro
Reserveren is mogelijk via info@batjanzaal.nl.