Vanmiddag een zeer leerzame workshop van Joanna Kruzycka en Monique Dames
in de Batjanzaal.
Dit is direct de training voor vrijwilligers van de zomervakantiekampen met gelijk de uitleg over hoe om te gaan met gezonde voeding.
Aandacht was er bijvoorbeeld voor rauwe groenten, fietsen om te verbranden, een challenge van het gezondste bord, blind proeven en hoe om te gaan met snoepjes.
Joanna is heel actief met gezond eten en bewegen als “zo blijven wij gezond in oost ambassadeur”.
Lichaamsbeweging is heel belangrijk voor de gezondheid.
Met de Stichting Schaakschool Indische Buurt blijven we steeds bezig met het trainen van onze vrijwilligers. Het is belangrijk je vaardigheden bij te houden en verder te ontwikkelen, want zo kun je al die kennis weer overbrengen.
De workshop vanmiddag van Joanna paste precies in dat kader.
Deskundigheidsbevordering is van belang, wanneer er vanuit een bepaald pedagogisch gedachtegoed wordt gewerkt. We willen kinderen en jongeren, die onze activiteiten bijwonen, een veilige haven bieden. Sterker nog we moeten ze een veilige haven bieden, maar ook voor onze vrijwilligers is het van essentieel belang om binnen een duidelijk kader te kunnen opereren.
Daarnaast is deskundigheidsbevordering ook een middel om gemotiveerde vrijwilligers een pad te bieden op weg naar opleiding dan wel arbeidsparticipatie.
Wij willen alle vrijwilligers enige vorm van training aanbieden, maar in 2020 in het bijzonder de vrijwilligers die met kinderen werken.
Deze instructiebijeenkomst is daar een onderdeel van.
Joanna heel erg bedankt voor vandaag.
En graag zien we je weer terug bij de vakantiekampen !
Joanna Kruzycka
Joanna Oost
Gezond blijven in Oost
https://www.facebook.com/zoblijvenwijgezondinoost
Commuity gezondheidsbevorderaar https://nl.linkedin.com/in/jkruzycka