Vanmiddag hebben we bij het naschools schaken een instructiebijeenkomst georganiseerd voor onze vrijwilligers.
Coördinator Robert Jan Schaper gaf uitleg over het geven van schaakles, de omgang met kinderen en de methodiek. Daarnaast werd alles direct in de praktijk gebracht.

De Schaakschool werkt met de Stappenmethode van de KNSB. Kinderen de stof direct toepassen in oefeningen en opgaven. Op die manier kunnen zij direct de nieuwe kennis gebruiken en begrijpen. Door de lessen volgens de KNSB principes aan te bieden leren de kinderen volgens de officiële methode te schaken. Indien zij later door willen gaan met schaken weten ze al goed hoe hiermee om te gaan.
Bij elke groep is een vrijwilliger aanwezig. Juist ook voor deze groep geldt dat voldoende begeleiding nodig is om de kinderen goed terecht te doen komen.

Bij de Stappenmethode zijn er 6 stappen of eigenlijk schaakniveaus. Stap 1 is voor beginners met hoe de stukken lopen, wat ze waard zijn en dergelijke.
Per stap wordt het niveau steeds hoger. In stap 2 bijvoorbeeld de verdediging en aanval, stap 3 een begin met openingen en combinaties. Tot uiteindelijk stap 6 voor zeer gevorderde spelers.

Deskundigheidsbevordering is van belang, wanneer er vanuit een bepaald pedagogisch gedachtegoed wordt gewerkt. We willen kinderen en jongeren, die onze activiteiten bijwonen, een veilige haven bieden. Sterker nog we moeten ze een veilige haven bieden, maar ook voor onze vrijwilligers is het van essentieel belang om binnen een duidelijk kader te kunnen opereren. Daarnaast is deskundigheidsbevordering ook een middel om gemotiveerde vrijwilligers een pad te bieden op weg naar opleiding dan wel arbeidsparticipatie.
Wij willen alle vrijwilligers enige vorm van training aanbieden, maar in 2020 in het bijzonder de vrijwilligers die met kinderen werken.
Deze instructiebijeenkomst is daar een onderdeel van.