KLASSIEKE MUZIEK IN DE BUURT

Op deze heel mooie middag kwam het leerorkest oefenen bij de Batjanzaal.
Vanwege de zon en heerlijke warmte buiten voor de deur.

Het Leerorkest geeft kinderen de kans om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.
Muziek maken is een enorme verrijking. Een instrument bespelen en (samen) muziek maken is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit herhaaldelijk aangetoond. Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van.
Elk kind zou de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis.

Het Wijktalentenorkest wil meer kinderen de kans geven om ’s middags na school mee te doen in een Wijktalentorkest met elke week muziekles in kleine groepen. Er wordt toegewerkt naar optredens voor publiek. De lesmethode sluit aan op het Leerorkest op school onder schooltijd, maar kinderen van andere scholen kunnen ook meedoen.

Heel veel succes met alle voorbereidingen voor de voorstelling.
Kom allemaal zeker luisteren !

Wijktalentenorkest https://www.leerorkest.nl/nl/scholen/wijktalentorkest/indische-buurt