Vanmiddag is Diederike Smits voor de eerste keer in de Batjanzaal geweest.
Ze is kunstenaar en als ze met de kinderen begint, laat ze die lekker los. Zo zijn ze vrij om te spelen.
Met piepschuim en met stokjes hebben ze heerlijk gebouwd en gespeeld.
Een nieuwe stad is ontstaan met natuurlijk veel huizen, een flat en een skatepark.
Heel leuk zulke mooie ideeën.
 
Diederike is er nog 10x tot de zomer . Dat worden heel leuke workshops.