FOTOTENTOONSTELLING IN DE BATJANZAAL

Vanmiddag was er een zeer mooie fototentoonstelling in de Batjanzaal over Chili.

Het was een feestelijke dag met heerlijk eten. Het ingezamelde geld gaat naar een project waarbij kinderen van de Chileense Pichasca school naar het strand kunnen gaan. Ze hebben de zee nog nooit gezien.

De Pichasca school als onderwijsinstelling leidt op met breed denken en ontwikkelt vaardigheden en competenties die hen in staat stellen om sociaal te integreren, met respect voor diversiteit en cultureel en natuurlijk erfgoed.

De fototentoonstelling ging over de mensenrechten in Chili. Een heel belangrijk onderwerp.

Vreedzaam demonstreren is een mensenrecht, maar in Chili worden mensen die willen demonstreren gecriminaliseerd. Als er al een groep burgers bij elkaar komen op een plein, komt de Chileense politie met waterkanonnen en traangas. Je mening uiten in Chili is moeilijk, gevaarlijk. Daarom uiten de Chileense burgers hun frustratie tegen en sociaal en economische systeem niet alleen via betogingen, maar door middel van culturele en artistieke manifestaties. Zang, dans, performance en graffiti ’s zijn daar een belangrijk onderdeel van.

In deze expositie proberen wij een beeld te geven van wat er in Chili gaande is. Niet alleen het geweld van staatsagenten tegen de betogers, maar ook de culturele manifestaties die tijdens de 2 jaar van sociale opstand hebben plaatsgevonden.

Wat in oktober 2019 begon als een reeks studentenacties, groeide op tot een beweging van honderdduizenden burgers, die door het hele land de straat op gingen, in wat we kennen als de “Oktoberopstand”. De aanleiding voor de volkswoede was de verhoging van een metroticket met dertig pesos (3,5 eurocent) voor de vierde keer in 2 jaar. De Chileense betogers uiten hun ongenoegen tegen het neoliberale economische model dat structureel grote ongelijkheid tussen de bevolking gegenereerd. Dit model werd met geweld opgelegd door de civiel-militaire dictatuur van Augusto Pinochet die het land met ijzeren vuist van 1973 t/m 1990 regeerde, maar terugkeer naar de democratie niet gewijzigd. Intussen scanderen de Chilenen: ‘Geen dertig pesos, maar dertig jaar!’

Dertig jaar van opgekropte frustraties omdat het extreem neoliberale economische model miljoenen Chilenen de das heeft omgedaan. De privatisering van het onderwijs, de gezondheidszorg en de pensioenen hebben jong en oud in het nauw gedreven en in een uitzichtloze situatie gebracht. Jongeren hypothekeren hun toekomst met studieleningen die ze tot twintig jaar na het behalen van hun diploma moeten afbetalen. Ouderen moeten rondkomen met een pensioen van minder dan 200 euro in een land waar de levensduurte gelijk is aan die van Europa. Alle domeinen van het dagelijks leven zijn toevertrouwd aan de markt, tot de waterlopen en de bronnen, de kustlijn en de autostrades.

De extreme kloof tussen de elite die in een andere wereld leeft en de doorsnee man en vrouw die tot op hoge leeftijd door het systeem worden uitgeperst, is de Chilenen niet ontgaan, daarom protesteren ze al twee jaar lang en worden demonstraties met bruut geweld door de Chileense regering onderdrukt.

De Chileense politie gebruikt nog steeds dezelfde intimiderende tactieken zoals in tijden van de dictatuur, journalisten en mensenrechtenactivisten worden bedreigd, betogers worden massaal opgepakt en gefolterd of seksueel misbruikt. Bijzonder ernstig is de mishandeling van onder meer kinderen en tieners, vrouwen, LGBTQIA+, immigranten en de inheemse bevolking, met name het Mapuche-volk.

De stelselmatige en aanhoudende schendingen van de mensenrechten die sinds oktober 2019 door staatsagenten zijn begaan, gaan gepaard met een wijdverbreide straffeloosheid. Het Chileens Nationaal Instituut voor de Mensenrechten (INDH) heeft vandaag 15 oktober 2021 aangegeven dat van de 3.072 aanklachten die tegen staatsagenten zijn ingediend, slechts 4 hebben geleid tot een veroordeling.
Sinds het begin van de protesten in oktober 2019 hebben meer dan 5.558 burgers mensenrechtenschendingen bij het Openbaar Ministerie gemeld. Tenminste 40 mensen zijn omgekomen, hoewel de exacte cijfer niet duidelijk is omdat in veel van de overlijdensgevallen het Openbaar Ministerie geen uitputtend onderzoek gedaan en de doden zijn aangemerkt als ongevallen, terwijl er toch een duidelijk vermoeden bestaat van betrokkenheid van derden. Tevens hebben meer dan 400 mensen een ernstig oogletsel opgelopen doordat ze in hun gezicht zijn geraakt door rubberen (met lood) kogels en traangascilinders. Gustavo Gatica en Fabiola Campillay, die definitief blind zijn geworden.

Amnesty International, Human Rights Watch, de Inter-American Association of Human Rights en de Verenigde Naties hebben in rapporten vast gesteld dat in Chili de mensenrechten zijn geschonden. In een nieuwe rapport gepubliceerd op 15 oktober 2021 heeft Amnesty vastgesteld dat “duizenden slachtoffers vandaag een ander verhaal zouden kunnen vertellen, ware het niet dat de leiding van Chileense politie opzettelijk heeft toegelaten de marteling en mishandeling van demonstranten om die koste wat kost uiteen te drijven of hen zonder passende garanties vast te houden. De autoriteiten wisten wat er aan de hand was en traden niet resoluut op om herhaling van dergelijke acties te voorkomen. Twee jaar na de uitbraak vorderen de onderzoeken nauwelijks. Het Openbaar Ministerie moet de verantwoordelijkheid van de gehele commandolijn, tot op het hoogste niveau, onverwijld onderzoeken. We hopen dat dit rapport zal helpen een einde te maken aan deze langdurige en onaanvaardbare straffeloosheid”, aldus Ana Piquer, uitvoerend directeur van Amnesty International Chili.

Iedereen heel erg bedankt voor deze mooie middag.

En wees bewust van de mensenrechten.

Bijeenkomsten in de Batjanzaal https://batjanzaal.nl/agenda/categorieen/bijeenkomsten
Pichasca school http://colegiopichasca.cl