Deze week zijn we weer beperkt actief gebleven met creatieve activiteiten en schaken voor kwetsbare kinderen uit de buurt.
Verder ook maatschappelijke participatie ochtenden voor vrouwen uit de wijk.
Schaken en creatieve activiteiten functioneren als een middel om ook andere maatschappelijke doelstellingen te bereiken: bevordering van ouderbetrokkenheid in de armere gezinnen, mensen met verschillende sociale achtergronden bij elkaar te brengen, het slaan van bruggen tussen de verschillende gemeenschappen en laag- en hoogopgeleiden.
Door actief te zijn kun je ideeën een voedingsbodem geven. De kracht in jezelf ontwikkelen. Kennis is kracht, die weer kan worden gedeeld. En ook daar kun je weer meer vaardigheden door leren.
Zonder na te denken over de gevolgen voor elkaar zijn veel problemen in de wereld ontstaan. Kinderen leren na te denken en te handelen, sociale verbindingen te maken.
   
Bij de maatschappelijke participatie ochtenden kunnen vrouwen elkaar ontmoeten en actief blijven. Zoals met koken, activiteiten en nog veel meer.
Heel fijn dat we in deze tijd nog deze activiteiten hebben mogen en kunnen organiseren.